Privacybeleid en cookies

Versie 1.3 laatste update 01-01-2024

Omdat je vertrouwen stelt in ons zien wij het als onze plicht en verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Hier laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Dat doen we in begrijpelijke taal, zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ontdek Galicië.
Je dient je ervan bewust te zijn dat Ontdek Galicië niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen (zoals van sociale media) waar Ontdek Galicië gebruik van maakt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van Ontdek Galicië te accepteren.

Ontdek Galicië respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en bij ons in veilige handen is.

Veiligheid

 • Alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding.
 • Bovendien hebben we een automatiseringssysteem dat altijd up to date is en alle activiteit op de website in de gaten houdt. Dit systeem waarschuwt ons meteen als er iets niet pluis en onderneemt zelf actie.
 • Jouw gegevens worden nooit met derden gedeeld danwel aan derden verkocht.

Inhoud ontdekgalicie.nl

 • Informatie over de inhoud van deze website kun je vinden in de disclaimer.

Gebruik van gegevens

Contact met Ontdek Galicië

 • Heb je een via ontdekgalicie.nl een contactformulier of een aanvraag voor een reis ingevuld dan gebruiken we jouw gegevens alleen voor die doeleinden. Om het contact soepel te laten verlopen of een aanvraag voor een reis naar behoren te kunnen maken. We schrijven je niet ongevraagd in voor de nieuwsbrief en we gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden
 • Soms vragen wij naar meer persoonlijke gegevens omdat deze voor desbetreffende dienstverlening relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen correct te beantwoorden en optimaal aan verzoeken te voldoen. Deze gegevens worden, alleen indien nodig voor het leveren van de dienst, opgeslagen op beveiligde servers van Ontdek Galicië.

Nieuwsbrieven Ontdek Galicië

 • Ontdek Galicië verstuurt nieuwsbrieven met Mailchimp.
 • We maken gebruik van een zogenaamde ‘double opt-in’. Dat betekent dat je een mailtje ontvangt om je aanmelding te bevestigen. Een extra handeling die een correct gebruik van jouw persoonsgegevens waarborgt.
 • We vragen je e-mailadres  en je naam om je netjes te kunnen aanspreken.
 • MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Onderaan de mail die je ontvangt via Mailchimp vind je de  ‘unsubscribe’ link, waarmee je kunt aangeven geen nieuwsbrieven meer van ons te willen ontvangen. Als we die opdracht van je ontvangen worden je gegevens verwijderd.

Gebruik gegevens Mailchimp

 • Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
 • MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
 • MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Bekijk hier het Privacy Beleid van Mailchimp.

Links naar andere websites

 • Als je via ontdekgalicie.nl doorlinkt naar een andere website geldt vanaf dat moment de Privacyverklaring van betreffende website.

Hostnet

 • Wij nemen webhosting en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
 • Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 • Wij maken voor ons reguliere zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

 • Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je ons verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
 • Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet jouw toestemming.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 • In voorkomende gevallen kan Ontdek Galicië op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies

 • Wanneer je de website bezoekt kan enige informatie worden opgeslagen (op je eigen computer) in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Dit soort koekjes slaan geen persoonlijke informatie op maar zijn voor je browser een hulpmiddel om het voor jou makkelijker te maken websites snel te bekijken. Het uitzetten van cookies kan dus wel je gebruik van de website en diensten beperken.
 • Soms worden er cookies geplaatst door social media. Als je ingelogd bent bij b.v. Facebook kun je hierdoor op onze website weer makkelijk een pagina zelf delen op Facebook. Ook dit zijn gewone communicatie cookies en er wordt geen persoonlijke data door ons opgeslagen.

Google Analytics

 • Ontdek Galicië maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij hebben een bewerker-overeenkomst met Google afgesloten en vastgelegd dat wij geen van deze gegevens willen delen met Google en we maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Onze Google Analytics cookies helpen ons om de website te verbeteren en zijn volledig geanonimiseerd (het IP-adres is niet volledig te zien en dus niet terug te voeren op een individu). Wat doen we er dan bijvoorbeeld mee? We kunnen het aantal bezoekers zien, we kunnen zien op welke pagina mensen systematisch vertrekken (dan gaan we natuurlijk die pagina verbeteren). Dit zijn maar enkele voorbeelden. Het belangrijkste is: wij slaan geen persoonlijke data op die te herleiden is naar jou als individu ;-).

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, elektronisch verkrijgen (recht van dataportabiliteit), of verwijderen (recht van bezwaar en recht op gegevenswissing) van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Je hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Als je jouw gegevens aan wilt passen of de gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Jonger dan 16 jaar

Onze website is voor iedereen toegankelijk. Maar als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken zonder toestemming van je ouder(s) of voogd(en). Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen. Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 18 bent dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet oneindig maar alleen zolang het nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.

Datalek

Per 1 januari 2016 zijn wij, als website, verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij onze bezoekers hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Ontdek Galicië
info@ontdekgalicie.nl